RadioStone - Skräddarsydd radiokonstruktion! Den snabba vägen till Internet Of Things 

Jan Karlqvist vid Tre Innovatörer AB höll ett föredrag "Att konstruera själv en SRD radio för 433 MHz, 868 MHz 2,4 GHz eller köpa färdig radiomodul"  Om du missade föredraget på  S.E.E. Elektronikmässan kan du se hela presentationen här!

Vi utför skräddarsydd radiokonstruktion  för Wi Fi, WLAN, Bluetooth och Short Range Devices (SRD) för 433MHz, 868 MHz och 2,4 GHz för ISM banden, men även GSM, GPS, Minicall och RDS. 
Det unika med RadioStone är att du endast betalar för förändringen av Grundmodulen. Studera i Grundmodulen vad RadioStone kan göra för dig i ditt projekt!
För ytterligare information och kontaktinfo besök Tre Innovatörer AB hemsida.

Inför PTS kommande auktion av GSM 1800 MHz frekvenserna:
Jan Karlqvist vid Tre Innovatörer AB verkar också för att en del av GSM frekvenserna inom 1800 MHz upplåtes "gratis" och licensfritt. Syftet är att vi ser att 2:a generationens SRD utrustningar nyttjar och använder GSM tekniken. Det är sedan en tid tillbaka tekniskt möjligt att skapa ett eget lokalt GSM-nät inkl. egna basstationer (femtoceller). Men idag måste först tillstånd inhämtas från någon operatör som äger frekvenserna vilket medför att det egna nätet kommer att belastas med abonnemang och trafikavgifter.  Läs här Tre Innnovatörers inlaga till PTS inför auktionen av 1800MHz frekvenserna.

RadioStone är utvecklat av Tre Innovatörer AB.

This is RadioStone SRD Family
RadioStone Wi Fi, WLAN och ISM 433MHz  868 MHz  2,4 GHz för Internet Of Things family

This is RadioStone GSM & GPS Family
RadioStone GSM & GPS Family

This is RadioStone Bluetooth Family
RadioStone Bluetooth & Black Internet Of Things Family
 

  

 

 

 

 


RadioStone is a trademark and owned by Tre Innovatörer AB, Sweden
Legal Notice